Testowanie oprogramowania
Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612

Testy Manualne

Testowanie oprogramowania

Data do uzgodnienia
Warszawa
5 dni

Szkolenie dedykowane osobom, które chcą rozpocząć pracę jako tester oprogramowania. W trakcie tygodniowych zajęć przekazujemy niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na stanowisku Junior Software Testera.

Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga doświadczenia technicznego i skierowane jest do osób początkujących.

Tester oprogramowania zajmuje się testowaniem oprogramowania zgodnie z otrzymaną specyfikacją i wymaganiami. W trakcie wykonywania testów dokumentuje wszystkie wykryte defekty w celu ich usunięcia.

Dla najlepszych uczestników kursu po zakończonym szkoleniu propozycja pracy na stanowisku Junior Software Testera.

Pierwsza część szkolenia wprowadzi kursantów w podstawy testowania oprogramowania według ISTQB.

Podczas kolejnych dni szkoleniowych zostaną przeprowadzone warsztaty z testowania, na których wykorzystana zostanie zdobyta wiedza. Wykonany zostanie pierwszy projekt z przygotowaniem dokumentacji testowej oraz testami aplikacji.

Zapewniamy sprzęt komputerowy, lunch i przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 172

Skorzystaj z:
– Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej – OPEN
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i uzyskaj finansowanie na szkolenie.

Zakres szkolenia

Szkolenie z podstaw testowania oprogramowania (wg ISTQB)

Godziny : 09:00 – 17:00

 • Podstawy testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 • Statyczne techniki testowania
 • Techniki projektowania testów
 • Zarządzanie testowaniem
 • Testowanie wspierane narzędziami

Szkolenie z rozszerzonego poziomu podstawowego „Zwinny tester” (wg ISTQB)

Godziny : 09:00 – 17:00

 1. Zwinne wytwarzanie oprogramowania:
 • Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • Aspekty podejść zwinnych
 1. Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowaniu zwinnym:
 • Różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem
 • Status testowania w projektach zwinnych
 • Rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym
 1. Metody, techniki i narzędzia w testowaniu zwinnym:
 • Metody testowania zwinnego
 • Ocena ryzyk jakościowych produktu i szacowanie
 • Techniki w projektach zwinnych
 • Narzędzia w projektach zwinnych

Część praktyczno-projektowa

Godziny : 09:00 – 17:00

 • Porównanie testów w projektach Agile oraz Waterfall
 • Planowanie testów na przykładach
 • Dobre praktyki tworzenia przypadków testowych
 • Dobre praktyki zgłaszania defektów, kultura
 • Cykl życia defektu

Praktyczne zajęcia z testowania

Godziny : 09:00 – 17:00

 • Testy na aplikacji webowej i mobilnej
 • Tworzenie przypadków testowych
 • Przeglądy przypadków testowych
 • Zgłaszanie defektów
 • Raportowanie wyników

Narzędzia w procesie testowym  (Jira, HP ALM, Test Factory)

Godziny : 09:00 – 17:00

 • Wymagania funkcjonalne vs. Przypadki testowe
 • Tworzenie przypadków testowych w narzędziach testowych
 • Wykonywanie testów
 • Raportowanie
 • Zgłaszanie i śledzenie błędów
 • Porównanie narzędzi

 

Dodatkowe 3 godziny warsztatów (w cenie szkolenia) z umiejętności miękkich przygotowujące do szukania pracy na stanowisku Junior Software Testera:

– Zasady pisania dobrego CV

– Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej ( jak odpowiadać na trudne pytania, najczęstsze błędy – jak ich nie popełniać, w jaki sposób pozostawić po sobie dobre wrażenie na rekruterze)

– Omówienie różnego rodzaju form rozmowy (AC, wywiad behawioralny, stress interview)

– Symulacja rozmowy rekrutacyjnej

1500 zł netto
Rejestracja

Możliwość zaproponowania innego terminu szkolenia.

Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612
Skantaktuj się z nami

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w testowaniu oprogramowania?

Porozmawiaj z nami i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo