Programowanie w języku Python od podstaw
Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612

Programowanie

Programowanie w języku Python od podstaw

Data do uzgodnienia
Cała Polska
2 dni

Szkolenie z zakresu programowania w języku Python od podstaw przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia w programowaniu.

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji. Zostaną również wprowadzeni w automatyzację testów z wykorzystaniem Selenium WebDriver.

Skorzystaj z:
– Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej – OPEN
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i uzyskaj finansowanie na szkolenie.

Zakres szkolenia
 • Wstęp do języka Python
 • Instalacja Pythona
 • Wstęp do PyCharm
 • Interpreter Pythona
 • Podstawowe operacje
 • Podstawowe typy danych
 • Białe znaki
 • Komentarze
 • Przypisywanie
 • Konwencje nazewnicze
 • Referencje w Python
 • Wprowadzanie danych
 • Kolekcje danych
 • Prawda i Fałsz
 • Operatory
 • Mutable- tuple i listy
 • Dictionary
 • Funkcje
 • Klasy
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Moduły, Klasy i Obiekty
 • Selenium WebDriver – instalacja i podstawy
 • Selenium WebDriver – unit test
2000 zł netto
Rejestracja

Możliwość zaproponowania innego terminu szkolenia.

Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612
Skantaktuj się z nami

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w testowaniu oprogramowania?

Porozmawiaj z nami i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo