Język SQL w praktyce - ORACLE
Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612

Bazy Danych

Język SQL w praktyce - ORACLE

Data do uzgodnienia
Warszawa
2 dni

Wprowadzenie do języka SQL, omówienie jego składni i podstawowych właściwości.
Kurs przygotowujący do rozpoczęcia korzystania z języka SQL z wykorzystaniem SQL Developera.

Skorzystaj z:
– Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej – OPEN
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i uzyskaj finansowanie na szkolenie.

Zakres szkolenia
 • Wprowadzenie do SQL (DDL, DML, DCL)
 • Pobieranie danych przy użyciu instrukcji SELECT
 • Filtrowanie i sortowanie danych (WHERE, ORDER BY)
 • Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych
 • Podstawowe funkcje wbudowane SQL (np. TO_CHAR, TO_DATE, UPPER)
 • Tworzenie obiektów (tabele , widoki, indeksy)
 • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
 • Złączenia tabel (różne składnie)
 • Podzapytania (skalarne, jednowierszowe, wielowierszowe)
 • Funkcje grupujące (COUNT, SUM, MIN, MAX), klauzule HAVING, GROUPING, ROLLUP, CUBE
 • Wstawianie masowe danych (inserty wielotablicowe warunkowe i bezwarunkowe, MARGE)
 • Wyrażenia regularne
 • Zapytania hierarchiczne
1800 zł netto
Rejestracja

Możliwość zaproponowania innego terminu szkolenia.

Dział obsługi szkoleń
22 42 76 370
533 317 612
Skantaktuj się z nami

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w testowaniu oprogramowania?

Porozmawiaj z nami i wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo